فرم پیش ثبت نام نمایشگاه بین المللی چاپ ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته

 • اطلاعات واحد صنفی /صنعتی / تولیدی و ....

 • کد ملی ثبت شده به عنوان کد رهگیری شما خواهد بود.
 • اطلاعات مدیرعامل و نماینده

 • اطلاعات زمینه فعالیت

 • مشخصات غرفه درخواستی

 • >>> درخواست اول

 • Please enter a number from 12 to 400.
  متراژ بر اساس متر مربع و حداقل 12 متر مربع و حداکثر تا ۴۰۰ متر مربع می تواند باشد. در صورت وارد کردن متراژ ارزی در این قسمت عدد صفر (0) را وارد کنید.
 • Max. file size: 10 MB.
  هزینه پیش پرداخت را از قسمت جدول مربوط به پیش پرداخت محاسبه کرده و پس از واریز فایل آن را در این قسمت اضافه نمائید.
 • New Page 1

  لینک صفحه هزینه پیش پرداخت