سی و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته؛تهران

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته؛تهران با همکاری مشترک روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران و شرکت آروین مهر فجر

زمان برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته؛تهران – در محل نمایشگاههای بین المللی تهران – در تاریخ 3 تا 6 دی ماه 1403 میباشد .