هزینه پیش پرداخت

جدول هزینه پیش پرداخت جهت پیش ثبت نام در نمایشگاه

متراژمبلغ پیش پرداخت (ریال)
12-40150/000/000
40 به بالا300/000/000

شماره شبا :

Ir780190000000111085070007

بنام شرکت آروین مهر فجر

بانک صادرات