هزینه پیش پرداخت

جدول هزینه پیش پرداخت جهت پیش ثبت نام در نمایشگاه

متراژمبلغ پیش پرداخت (ریال)
12-2050/000/00
21-50100/000/000
51-100200/000/000
101-200300/000/000
بالای 200تماس تلفنی

شماره شبا :

Ir780190000000111085070007

بنام شرکت آروین مهر فجر

بانک صادرات