صحت پیش ثبت نام (کیف و کفش)

صحت پیش ثبت نام نمایشگاه کیف و کفش بر اساس کد رهگیری (کد ملی)