برای اولین بار

محمدی گفت: چاپ تک امسال برای اولین بار در نمایشگاه به عنوان غرفه‌گذار شرکت خواهد کرد. حسین محمدی، مؤسس و مدیرعامل مجموعه چاپ تک در گفت‌وگو با روابط عمومی بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته گفت: امسال سال اولی است که در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی غرفه گرفته و حضور در …

خرد جمعی پشتوانه پیشرفت بیشتر

محمودیان گفت: برای ارتقای سطح کیفی نمایشگاه باید از خرد جمعی استفاده کرد. مجتبی محمودیان رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران قم در گفت‌وگو با روابط عمومی بیست و ششمین نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته با تأکید بر خوب و کارا بودن نمایشگاه در دوره‌های گذشته گفت: امیدوارم این دوره از نمایشگاه هم مانند سنوات گذشته از …

تریبونی برای معرفی

صالحی: مجتمع چاپ و بسته‌بندی ریما امسال پرشورتر از سال گذشته و با تمام توان در نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی حضور خواهد داشت و به معرفی مجموعه جدید راه‌اندازی شده خود خواهد پرداخت.امیررضا صالحی، یکی از مدیران مجتمع چاپ و بسته‌بندی ریما (ریماپک) در گفت‌وگو با روابط عمومی بیست و ششمین نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی …