فرم پیش ثبت نام نمایشگاه بین المللی چاپ ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه به پایان رسیده

تاریخ ثبت نام ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.