فرم ثبت نام نمایشگاه کیف و کفش

  • اطلاعات واحد صنفی /صنعتی / تولیدی و ....

  • کد ملی ثبت شده به عنوان کد رهگیری شما خواهد بود.
  • اطلاعات مدیرعامل و نماینده

  • اطلاعات زمینه فعالیت

  • مشخصات غرفه درخواستی

  • Please enter a number from 12 to 300.
    متراژ بر اساس متر مربع و حداقل 12 متر مربع و حداکثر تا 300 متر مربع می تواند باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .