نقشه نمایشگاه

لینک نقشه نمایشگاه چاپ و بسته بندی به همراه تفکیک سالن ها و اسامی شرکت کنندگان

map.arvinmehrfajr.com

و همچنین بصورت QRCODE جهت راهنمایی بازدید کنندگان در نمایشگاه نمایش داده خواهد شد.

گروه چاپ و بسته بندی در نرم افزار بله :

جهت تبلیغات و پست گذاشتن عضو شوید.

www.ipapp.ir

نرم افزار آندروید کم حجم نقشه ها و شرکت کنندگان نمایشگاه چاپ و بسته بندی
https://us1.ir/AMF.apk